Przejdź do treści

Pracownicy

dr hab. prof. UP Józef Brynkus

dr hab. prof. UP Józef Brynkus

Kierownik Katedry Edukacji Historycznej

Katedra Edukacji Historycznej

jozef.brynkus@up.krakow.pl
dr hab. prof. UP Agnieszka Chłosta-Sikorska

dr hab. prof. UP Agnieszka Chłosta-Sikorska

Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki

Katedra Edukacji Historycznej

agnieszka.chlosta-sikorska@up.krakow.pl
dr hab. prof. UP Hubert Chudzio

dr hab. prof. UP Hubert Chudzio

Profesor Uczelni

Katedra Historii XIX wieku

hubert.chudzio@up.krakow.pl
dr hab. prof. UP Jerzy Ciecieląg

dr hab. prof. UP Jerzy Ciecieląg

Profesor Uczelni, Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej Nauk Humanistycznych

Katedra Historii Starożytnej

jerzy.ciecielag@up.krakow.pl
dr Monika Cołbecka

dr Monika Cołbecka

Adiunkt

Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

ORCID: 0000-0002-6494-2115

monika.colbecka@up.krakow.pl
dr Dorota Drzewiecka

dr Dorota Drzewiecka

Zastępca Dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki, Adiunkt

Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

dorota.drzewiecka@up.krakow.pl
dr Bartosz Drzewiecki

dr Bartosz Drzewiecki

Adiunkt

Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

bartosz.drzewiecki@up.krakow.pl
dr hab. prof. UP Halina Dudała

dr hab. prof. UP Halina Dudała

Profesor Uczelni

Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

halina.dudala@up.krakow.pl
dr Marcin Gadocha

dr Marcin Gadocha

Adiunkt, Sekretarz Czasopisma Naukowego Res Gestae

Katedra Historii Nowożytnej

marcin.gadocha@up.krakow.pl
dr hab. prof. UP Marek Herma

dr hab. prof. UP Marek Herma

Profesor Uczelni

Katedra Historii Najnowszej

marek.herma@up.krakow.pl
dr hab. Urszula Kicińska

dr hab. Urszula Kicińska

Adiunkt

Katedra Historii Nowożytnej

urszula.kicinska@up.krakow.pl
dr Wiktoria Kudela-Świątek

dr Wiktoria Kudela-Świątek

Adiunkt, Instytutowy Pełnomocnik Programu ERASMUS+

Katedra Historii XIX wieku

ORCID: 0000-0001-9559-0784

wiktoria.kudela-swiatek@up.krakow.pl
dr Lucyna Kudła

dr Lucyna Kudła

Adiunkt

Katedra Edukacji Historycznej

lucyna.kudla@up.krakow.pl
dr Hubert Mazur

dr Hubert Mazur

Adiunkt

Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

hubert.mazur@up.krakow.pl
dr Konrad Meus

dr Konrad Meus

Adiunkt

Katedra Historii XIX wieku

ORCID: 0000-0002-6865-2174

konrad.meus@up.krakow.pl
dr Magdalena Niedźwiedzka

dr Magdalena Niedźwiedzka

Sekretarz Naukowy Wydziału Nauk Humanistycznych

Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

magdalena.niedzwiedzka@up.krakow.pl
prof. dr hab. Zdzisław Noga

prof. dr hab. Zdzisław Noga

Kierownik Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

zdzislaw.noga@up.krakow.pl
mgr Anna Pieczka

mgr Anna Pieczka

Asystent

Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

anna.pieczka@up.krakow.pl
dr Jarosław Pietrzak

dr Jarosław Pietrzak

Adiunkt

Katedra Historii Nowożytnej

jaroslaw.pietrzak@up.krakow.pl
dr Edyta Pluta-Saladra

dr Edyta Pluta-Saladra

Adiunkt

Katedra Historii Średniowiecznej

edyta.pluta-saladra@up.krakow.pl
mgr Mirosław Płonka

mgr Mirosław Płonka

Asystent

Katedra Historii Nowożytnej

ORCID: 0000-0002-3806-1146

miroslaw.plonka@up.krakow.pl
prof. dr hab. Bożena Popiołek

prof. dr hab. Bożena Popiołek

Kierownik Katedry Historii Nowożytnej

Katedra Historii Nowożytnej

bozena.popiolek@up.krakow.pl
dr Piotr Puchalski

dr Piotr Puchalski

Adiunkt, Sekretarz Czasopisma Naukowego Res Gestae

Katedra Historii Najnowszej

ORCID: orcid.org/0000-0003-4530-959X

piotr.puchalski@up.krakow.pl
prof. dr hab. Jerzy Rajman

prof. dr hab. Jerzy Rajman

Kierownik Katedry Historii Średniowiecznej, Kierownik Studiów Doktoranckich w dyscyplinie historia, członek Rady Szkoły Doktorskiej

Katedra Historii Średniowiecznej

jerzy.rajman@up.krakow.pl
dr Agnieszka Słaby

dr Agnieszka Słaby

Adiunkt

Katedra Edukacji Historycznej

agnieszka.slaby@up.krakow.pl
prof. dr hab. Łukasz T. Sroka

prof. dr hab. Łukasz T. Sroka

Przewodniczący Rady Dyscypliny Historia, Kierownik Katedry Historii XIX Wieku

Katedra Historii XIX wieku

lukasz.sroka@up.krakow.pl
dr hab. prof. UP Małgorzata Świder

dr hab. prof. UP Małgorzata Świder

Profesor Uczelni, Redaktor Naczelna czasopisma naukowego Res Gestae

Katedra Historii Najnowszej

malgorzata.swider@up.krakow.pl
dr Adrian Szopa

dr Adrian Szopa

Adiunkt, Sekretarz Czasopisma Naukowego Res Gestae, Kierownik Ośrodka Dokumentacji Filmowej Nauki Polskiej

Katedra Historii Starożytnej

adrian.szopa@up.krakow.pl
dr hab. prof. UP Piotr Trojański

dr hab. prof. UP Piotr Trojański

Profesor Uczelni

Katedra Edukacji Historycznej

piotr.trojanski@up.krakow.pl
dr Arkadiusz Urbaniec

dr Arkadiusz Urbaniec

Adiunkt

Katedra Historii Starożytnej

arkadiusz.urbaniec@up.krakow.pl
prof. dr hab. Marek Wilczyński

prof. dr hab. Marek Wilczyński

Kierownik Katedry Historii Starożytnej

Katedra Historii Starożytnej

marek.wilczynski@up.krakow.pl
prof. dr hab. Mariusz Wołos

prof. dr hab. Mariusz Wołos

Kierownik Katedry Historii Najnowszej

Katedra Historii Najnowszej

mariusz.wolos@up.krakow.pl
dr hab. prof. UP Mateusz Wyżga

dr hab. prof. UP Mateusz Wyżga

Profesor Uczelni

Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

mateusz.wyzga@up.krakow.pl
dr hab. prof. UP Anna Zapalec

dr hab. prof. UP Anna Zapalec

Profesor Uczelni

Katedra Historii Najnowszej

anna.zapalec@up.krakow.pl
dr Dorota Żurek

dr Dorota Żurek

Adiunkt, Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej w Instytucie Historii i Archiwistyki

Katedra Historii Średniowiecznej

dorota.zurek@up.krakow.pl