Przejdź do treści

Justyna Korzeń-Domiter

Imię i nazwisko (nazwisko na dyplomie):  Justyna Korzeń

Kierunek studiów:  Historia

Tryb studiów:  Stacjonarne

Rok ukończenia studiów:  2014 r.

Tytuł pracy dyplomowej, nazwisko promotora, data obrony:

 „Aleksandria w okresie ptolemejskim (331-30 r. p.n.e.)”, promotor: prof. dr hab. Jerzy Rajman, data obrony: 24 IX 2014 r.

Przynależność do Koła naukowego lub innych organizacji studenckich: nie dotyczy

Praca zawodowa (w tym ważne osiągnięcia czy ciekawe inicjatywy):

 Po ukończeniu studiów miałam szansę skorzystać z oferty pracy na czas zastępstwa w jednej z bibliotek szkolnych w Mielcu. Sprawiło mi to ogromną przyjemność, ponieważ zajęcia z dziećmi zawsze dają zastrzyk pozytywnej energii. Jednocześnie zatrudnienie w bibliotece szkolnej udało mi się pogodzić z pracą w bibliotece publicznej w Borowej. Był to wspaniały okres, mimo napiętego grafiku. Aktywność w tych bibliotekach pozwoliła mi dostrzec istotne różnice między nimi, rozwijać się, rozpoznawać potrzeby czytelnicze, nawiązywać kontakty oraz szlifować umiejętności psychologiczno-pedagogiczne.

W międzyczasie zdobyłam cenną wiedzę oraz doświadczenie na stażach w Starostwie Powiatowym oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu. Dzięki tym placówkom nabyłam umiejętności z zakresu czynności kancelaryjnych oraz archiwalnych.

W mojej pracy zawodowej pojawił się również epizod w Urzędzie Pocztowym, który  narzucił szybie tempo pracy, pozwolił sprawdzić moje umiejętności interpersonalne i komunikacyjne oraz pracę w zespole.

Od 2018 r. do chwili obecnej pełnię funkcję dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowej. Ten rozdział otworzył przede mną wiele drzwi, a zarazem postawił wysoko poprzeczkę. Moim celem jest stworzenie nowoczesnego ośrodka kulturalno-informacyjnego, który będzie  odpowiadał na potrzeby czytelnicze oraz integrował lokalne środowisko. Słów kilka należy powiedzieć o pandemii, która dotknęła naszą biblioteczną społeczność. Wiele akcji zostało przeniesionych do sfery wirtualnej, czego przykładem może być Narodowe Czytanie „Balladyny” za pośrednictwem mediów społecznościowych.  W tym roku udało się nam uzyskać dostęp do Legimi, co wpływa bardzo korzystnie na wizerunek kierowanej przez mnie biblioteki.

Hobby/pasja: Wszechstronne

Moja rada dla kandydatów i studentów podejmujących i odbywających studia w Instytucie Historii i Archiwistyki:  Mam kilka: 1. Nie ważne ile razy upadacie, ale jak się podnosicie.  2. Najlepsze przed nami. Zawsze z optymizmem patrzcie w przyszłość.  3. I na koniec, parafrazując Cycerona – bądźcie pojętnymi uczniami historii.