Przejdź do treści

Karolina Jamińska

Kierunek studiów:  Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe

Tryb studiów:  stacjonarny

Rok ukończenia studiów:  2018 r.

Tytuł pracy dyplomowej, nazwisko promotora, data obrony:  „Wpływ działalności Europejskiego Centrum Bajki na kreowanie marki turystycznej Pacanowa. Studium atrakcyjności turystycznej na przykładzie turystyki literackiej”, praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Urszuli Kicińskiej, 27 VI 2018 r.

Przynależność do Koła naukowego lub innych organizacji studenckich:  –

Praca zawodowa (w tym ważne osiągnięcia czy ciekawe inicjatywy): Praca w Muzeum Krakowa przez okres 1,5 roku. Aktualnie – studentka studiów stacjonarnych drugiego stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierunek studiów: historia.

Hobby/pasja:  Historia, martyrologia narodu polskiego i zagłada Żydów.

Moja rada dla kandydatów i studentów podejmujących i odbywających studia w Instytucie Historii i Archiwistyki:  Bardzo ważnym elementem nauki historii jest zgłębianie wiedzy w wybranym przez siebie obszarze i sięganie do źródeł historycznych a zwłaszcza prywatnych zapisków świadków wydarzeń.