Przejdź do treści

Kinga Sajdak

Imię i nazwisko: Kinga Sajdak (Ślęczek)

Kierunek studiów: Historia

Tryb studiów: stacjonarne

Rok ukończenia studiów: 2016 r.

Tytuł pracy dyplomowej, nazwisko promotora, data obrony:

Praca licencjacka: ,,Wizja artystyczna a prawda historyczna w sztuce na wybranych przykładach”, promotor prof. dr hab. Franciszka Leśniaka

 Praca magisterska: ,,Na skraju magii w Rzeczypospolitej w XV-XVII wieku”, promotor prof. dr hab. Bożeny Popiołek.

Przynależność do Koła naukowego lub innych organizacji studenckich: członek Koła Naukowego im. Joachima Lelewela

Praca zawodowa (w tym ważne osiągniecia czy ciekawe inicjatywy):

Swoją karierę zawodową rozpoczęłam w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa (lata 2013-2014), a od 2014 roku pracuje na stanowisku nauczyciela historii, WOSu oraz oligofrenopedagoga w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce. Ponadto, jestem certyfikowanym trenerem efektywnej nauki z kilkuletnim doświadczeniem.

Pracę zawodową łączę z obowiązkami doktorantki w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN.

Hobby/pasja: podróże, rynek nieruchomości i projektowanie wnętrz

Moja rada dla kandydatów i studentów podejmujących i odbywających studia w Instytucie Historii i Archiwistyki: Warto już w czasie studiów rozpocząć karierę zawodową – staże i praktyki to świetna okazja do praktycznej nauki i rozwijania horyzontów!