Przejdź do menu Przejdź do treści

Koło Naukowe Doktorantów Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Koło Naukowe Doktorantów Historii Uniwersytetu Pedagogicznego działa przy Instytucie Historii i Archiwistyki UP. Koło zostało założone w 2012 roku. Do głównych zadań Koła należy aktywizowanie, integrowanie i wspierania środowiska naukowego doktorantów. Nasi członkowie aktywnie uczestniczą w konferencjach o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym, ponadto organizują bądź współorganizują konferencję naukowe. Doktoranci, działający w strukturach Koła, chętnie współpracują przy organizacji innych wydarzeń odbywających się w Instytucie, takich jak, Olimpiada Historyczna, Małopolska Noc Naukowców czy Warsztaty dla dzieci i młodzieży.

STATUT ORAZ CELE I ZADANIA KOŁA


Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do współpracy z naszym Kołem.

Kontakt do nas: kndh@up.krakow.p

Na Facebooku – https://www.facebook.com/KoloNaukoweDoktorantowHistoriiUP/


Opiekun Koła: prof. dr hab. Mariusz Wołos

kontakt: mariusz.wolos@gmail.com

Przewodniczący: mgr Zbigniew Razowski

kontakt: z.razowski@gmail.com

Sekretarz: mgr Klaudia Rams

kontakt: klaudia.rams@doktorant.up.krakow.pl