Przejdź do treści

dr hab. prof. UP Halina Dudała

dr hab. prof. UP Halina  Dudała

Profesor Uczelni

Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

halina.dudala@up.krakow.pl

tel: 12 662 61 83

pok: 322

Rozprawa doktorska:

Edukacja historyczna ludności rejencji opolskiej (1848-1914);

ks. dr hab. Jerzy Myszor; ks. prof. dr hab. Marian Banaszak, ks. prof. dr hab. Kazimierz Dola; 1996

 

Rozprawa habilitacyjna:

Clerus decanatus Plesnensis w świetle protokołów kongregacji dekanalnych pszczyńskich z lat 1691-1756. Edycja źródłowa; prof. dr. Hab. Bogdan Rok, ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak, prof. dr hab. Idzi Panic; 2016

 

Zainteresowania naukowe:

historia nowożytna, historia Śląska, archiwistyka edytorstwo źródeł

 

Granty i projekty badawcze:

2014 – udział w projekcie badawczym: PSP–1S–1113–001–1–3506 (wojna francusko – pruska), 2014; Fundacja Współpracy Polsko–Niemieckiej; Polegli na wojnie francusko–pruskiej – adnotacje w księgach metrykalnych (wykonawca),

2018-2019 – Panteon Górnośląski – badania naukowe, nr: 0303/DLG/2018/10, grant realizowany przez Uniwersytet Śląski, (wykonawca, w trakcie realizacji)

Stypendia i staże naukowe: stypendium Fundacji Jana Pawła II w Rzymie (1997) – zapoznanie się z zasobami oraz organizacją pracy następujących archiwów rzymskich: Tajne Archiwum Watykańskie, Archiwum Domu Generalnego Jezuitów, Archiwum Uniwersytetu Gregoriańskiego oraz Archiwum i Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Urbaniana.

 

Członkostwo w stowarzyszeniach, instytucjach naukowych oraz zespołach redakcyjnych: 

od 2013 r. członek komitetu redakcyjnego serii wydawniczej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Śląsku;

Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Katowicach, od 2000 roku 2008

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Oddział w Krakowie, członek w latach 2000 – 2007

Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych, członek założyciel od 2003 roku, sekretarz Zarządu Głównego w latach 2003 – 2008;

Komisja Historyczna Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, członek od 2002 roku

 

Nagrody i wyróżnienia:

Nagroda im. Ks. Augustina Weltzla „Górnośląski Tacyt” (2016, kategoria: badacz) za książkę Clerus decanatus Plesnensis w świetle protokołów kongregacji dekanalnych pszczyńskich z lat 1691-1756. Edycja źródłowa, Katowice 2015

 

Organizacja konferencji:

październik 2018 Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego – konferencja pt. Bezpieczeństwo dokumentów w urzędzie parafialnym

 

Najważniejsze publikacje:

Edukacja historyczna mieszkańców Górnego Śląska w latach 1848 – 1914, Wydawnictwo SOCIETAS, Warszawa 1998, ss. 241.

Księgi metrykalne w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach. Przewodnik po zespole, Katowice 2013, ss. 333 (współautor)

Clerus decanatus Plesnensis w świetle protokołów kongregacji dekanalnych pszczyńskich z lat 1691 – 1756. Edycja źródłowa. Wydawnictwo Inforteditions, Katowice 2015, ss. 601.

Tajemnice kompaturek. Księga metrykalna z Mszany (1638-1775), red. naukowa Halina Dudała, Wydawnictwo EDYCJA – książki naukowe i specjalistyczne, Katowice 2016, ss. 218.

Łacińskie epigramy ks. Gotfryda Karola Eichbergera z Bojszów, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2017, ss. 102 (współautor)

Kronika czasu przełomu. Górny Śląsk w latach 1919-1926 na fotografiach Stefana Pierzchalskiego, [w ramach Oddziałowego projektu Badawczego IPN Powstania Śląskie 1919-1921], Katowice-Warszawa 2019, ss. 238 (współautor)

 

Inne:

uczestnictwo w pracach komisji historycznych działających w ramach procesów beatyfikacyjnych na szczeblu diecezjalnym:

1991 –1992 proces Ks. Emila Szramka, członek

2013–2015 proces ks. Jana Machy, przewodnicząca

2018-2019 proces S. M. Heleny Dulcissimy Hoffmnn, przewodnicząca