Przejdź do treści

dr Magdalena Niedźwiedzka

dr Magdalena Niedźwiedzka

Sekretarz Naukowy Wydziału Nauk Humanistycznych

Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

magdalena.niedzwiedzka@up.krakow.pl

tel: 12 662 61 96

pok: 367

publikacje:


Rozprawa doktorska:

Problemy gromadzenia filmów w wybranych krajach w Europie

promotor prof. dr hab. Halina Robótka, promotor pomocniczy dr hab. Marlena Jabłońska, recenzenci: dr hab. Hanna Krajewska, prof. dr hab. Mariusz Wołos, rok 2016

 

Zainteresowania naukowe:

archiwa filmowe, problematyka gromadzenia dokumentacji specjalnej, metodyka opracowania dokumentacji specjalnej, zarządzanie dokumentacją w instytucjach

 

Granty i projekty badawcze:

Grant promotorski:

1) 2014 – 2016 Problemy gromadzenia filmów w wybranych krajach na świecie (WNH UMK – grant promotorski)

Projekty:
1) Podstawy prawne regulujące gromadzenie materiałów audiowizualnych w Polsce i Europie – badania statutowe

2) Zarządzanie dokumentacją we współczesnych instytucjach publicznych – badania statutowe

 

Członkostwo w stowarzyszeniach, instytucjach naukowych oraz zespołach redakcyjnych:

członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, recenzent : Przegląd Archiwalno-Historyczny

 

Nagrody i wyróżnienia:

I nagroda w konkursie im. Ryszarda Mienickiego na pracę dyplomową z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją, organizowanego przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Toruniu.

 

Organizacja konferencji:

2013 roku XV Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki – sekretarz naukowy (konferencja międzynarodowa)

2013  V Wiosenne Spotkania Archiwalne, Dziś i jutro dokumentacji elektronicznej w instytucji – sekretarz naukowy

2015 – Kształcenie infobrokerów i archiwistów cyfrowych, 15-16 kwietnia 2015 r., Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (organizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Narodowe Archiwum Cyfrowe oraz Archiwum Narodowe w Krakowie) – organizacja konferencji

2017 – Zjazd Studentów Archiwistyki Kraków 2017 – opiekun naukowy

2019  Zjazd Dziekanów Wydziałów Historycznych – sekretarz zjazdu

 

Najważniejsze publikacje:

 1. Niedźwiedzka M. , Badanie wizerunku archiwów polskich – sonda uliczna, [w:] Public relations w archiwach. Zbiór studiów, pod. red. M.Jabłońskiej, Poznań 2010, 169 – 173.
 2. Niedźwiedzka M., Pepłowska K., III Toruńskie Konfrontacje Archiwalne : Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją, Toruń 17 – 18 listopada 2011 r. , Klio 19 (04)/2011, Toruń 2011, s. 217 – 228.
 3. Niedźwiedzka M., Sprawozdanie z obchodów jubileuszu 90. Rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Tomczaka 12 X 2012 r., Klio 23(4)/2012, Toruń 2012, s. 226 – 228.
 4. Niedźwiedzka M, Marc Ferro, Kino i historia ,Warszawa 2011 ss.292 (recenzja), Archiwa – Kancelarie – Zbiory nr 3(5)/2012, Toruń 2012, s. 274 – 277.
 5. Niedźwiedzka M. ,Rejestry kancelaryjne w tradycyjnym i Elektronicznym Zarządzaniu Dokumentacją (EZD), [w:] Współczesna biurowość w administracji publicznej, pod red. H. Robótki, Toruń 2013, 79 – 91.
 6. Niedźwiedzka M., Archiwa dla nauki. Dlaczego nauce potrzebne są archiwa naukowe?, red. T.Filip, Kraków 2011, ss.127, Klio 27/2013, Toruń 2013r., s. 175 – 179.
 7. Niedźwiedzka M., Sprawozdanie z V Wiosennych Spotkań Archiwalnych „Dziś i jutro dokumentacji elektronicznej w instytucji” , Archiwa – Kancelarie – Zbiory nr 5(7)/2014, Toruń 2014, s.201 – 206.
 8. Niedźwiedzka M., Historia gromadzenia filmów w Polsce, Archiwista Polski 3(75)/2014, Bydgoszcz 2014, s. 25-39.
 9. Niedźwiedzka M., Zarys dziejów Filmoteki Narodowej, Archiwa – Kancelarie – Zbiory nr 5(7)/2014, Toruń 2014, s. 93 – 109.
 10. Niedźwiedzka M., Internet jako narzędzie realizacji wybranych funkcji archiwów, [w:] Nowe funkcje archiwów, pod red. I.Mamczak – Gadkowskiej, K.Stryjkowskiego, Poznań 2015, s. 173 – 180.
 11. Niedźwiedzka M., Archiwa bieżące w Internecie, [w:] Archiwa bieżące. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne rozwiązania, Biblioteka Zarządcy Dokumentacją T.6, pod. red M. Jabłońskiej, Toruń 2015, s. 117–
 12. Niedźwiedzka M., Działalność edukacyjna w archiwach filmowych – wybrane zagadnienia, Archiwista Polski 2(82)/2016, Bydgoszcz 2016, s. 5 – 14.
 13. Metody kształcenia studentów wykorzystywane w trakcie zajęć z metodyki opracowania zasobu archiwalnego, [w:] Metodyka i standardy opracowania archiwalnego : rzeczywistość i potrzeby, pod red.Ireny Mamczak-Gadkowskiej i Krzysztofa Stryjkowskiego, Poznań 2019, s. 179-189.

 

Działalność popularyzatorska:

W 2012 roku w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu organizacja autorskich warsztatów archiwistycznych dla uczniów liceum w Międzyrzeczu

W 2012 wykonałam ekspertyzę archiwalną dla Biblioteki Uniwersyteckiej UMK, co zaowocowało  przejęciem przez Bibliotekę materiałów z Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych.

W 2014 roku organizacja warsztatów Ile historii masz  w swojej pamięci w ramach Małopolskiej nocy naukowców.

2017 – 2019 organizacja Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów

2019 – organizacja Olimpiady Historycznej Juniorów

 

Inne:

2015 – 2019 – opiekun sekcji archiwistycznej Koła Naukowego Historyków i Archiwistów

2015 – 2019 – członek Komisji Rekrutacyjnej Instytutu Historii i Archiwistyki

2019 – sekretarz naukowy Wydziału Humanistycznego